Behandling med TENS

For å oppnå best mulig resultat kan personlig tilpasset TENS-behandling foreskrives og testes av lege, sykepleier, fysioterapeut eller annet medisinsk utdannet personell.

Graden av smertelindring avtar i noen tilfeller over tid, dvs. at TENS kan være mindre effektiv etter lang tids bruk. For å redusere risikoen for toleranseutvikling kan følgende tiltak iverksettes:

  • Foreta hyppige oppfølginger.
  • Lær deg å bruke ulike former for stimulering.
  • Varier elektrodeplasseringen.
  • Hvis du, til tross for tiltakene ovenfor, får mindre eller ingen effekt av TENS-behandlingen, bør du stoppe i 1-2 uker og deretter gjenoppta TENS-behandlingen.

OPPFØLGING

Oppfølging bør gjøres med hyppige intervaller. Ved langvarige smerter kan det være nødvendig med fem til ti behandlinger før man oppnår resultater, og for noen diagnoser, for eksempel artrose i knærne, enda flere. Hver elektrodeplassering evalueres etter minst 30 minutters stimulering. Noen ganger må ulike elektrodeplasseringer testes ut for å oppnå et optimalt resultat. Hvis du kan håndtere stimulatoren etter den første instruksjonen, bør du foreta en oppfølging innen en uke. Deretter bør det gjøres oppfølginger etter én måned, tre måneder, seks måneder og ett år. Vanligvis er det testeren som har oppfølgingsansvaret.