Vilken Frekvens

HØYFREKVENT STIMULERING

Når bruker jeg høyfrekvent stimulering?

Erfaringen viser at høyfrekvent stimulering ofte er mest effektivt ved artrose, leddgikt, lumbago, cervicalgi, svangerskapsrelaterte rygg- og bekkensmerter, fødselssmerter, menstruasjonssmerter, bruddskader og postoperative smerter.

Hvor plasseres elektrodene?

Elektrodene plasseres vanligvis over eller i nærheten av det smertefulle området eller over et område som er segmentalt relatert til det smertefulle området. Hvis det er mulig, plasseres elektroden over det mest smertefulle punktet. Avstanden mellom elektrodene bør være minst 3 cm og maksimalt 30 cm.

Hvordan skal stimuleringen føles?
Styrken på strømmen justeres slik at stimuleringen gir sterke, men behagelige parestesier, prikking, i smerteområdet. Vær oppmerksom på at det under behandling med høyfrekvent stimulering er viktig å ha normal berøringsfølsomhet i området der elektrodene er plassert.

Hvor lenge bør jeg stimulere?
I likhet med smertestillende midler gir TENS midlertidig smertelindring, men kan vare i flere timer. Behandlingen varer vanligvis 30-60 minutter, 2-4 ganger om dagen. Ved høyfrekvent stimulering får noen pasienter kun smertelindring under stimuleringen, noe som betyr at stimuleringstiden kan være flere timer per dag. Induksjonstiden for å oppnå smertelindring varierer fra umiddelbar effekt til noen timer.

PULSBREDDEMODULERT HØYFREKVENT STIMULERING

Når bruker jeg pulsbreddemodulert høyfrekvent stimulering?Pulsbreddemodulert høyfrekvensstimulering er en type høyfrekvensstimulering der pulsbredden varierer kontinuerlig. Dette gir en bølgende følelse som kan være mer behagelig enn en konstant pulsbredde. Pulsbreddemodulert høyfrekvensstimulering brukes til de samme indikasjonene som høyfrekvensstimulering - se "Høyfrekvensstimulering" for mer informasjon.

LAVFREKVENT STIMULERING

När använder jag lågfrekvent stimulering?
Lavfrekvent stimulering er vanligvis mest effektiv ved utstrålende (projiserte) smerter i armer eller ben (rhizopati), ved tilstander med redusert eller endret berøringssensitivitet, ved dype muskelsmerter, ved iskemiske lemmesmerter eller når ettervirkningen av høyfrekvent TENS er kortvarig. Det søkes etter synlige muskelsammentrekninger i musklene som er segmentalt relatert til det smertefulle området (myotom).

Hvor plasseres elektrodene?
Elektrodene plasseres over motoriske nerver eller store muskelgrupper. Ved stimulering av motoriske nerver skal elektrodene plasseres over muskelbuken med den negative elektroden over det motoriske punktet.

Hvor sterk bør stimuleringen være?

Stimuleringen skal føles behagelig og gi synlige muskelsammentrekninger. Husk at du ofte kjenner stimuleringen tydelig før du ser sammentrekningen.

Hvor lenge bør jeg stimulere?

For lavfrekvent stimulering er behandlingstiden 20-45 minutter, 3 ganger/dag. Husk at lang stimuleringstid kan føre til treningssmerter. Start derfor med en kortere behandlingstid som deretter økes, og avslutt behandlingen med å tøye ut muskelen.

STIMULERING MED BLANDET FREKVENS

Når bruker jeg blandet frekvensstimulering?

Ved blandet frekvensstimulering aktiveres muskelnerver (2 Hz) mens grove berøringsnerver stimuleres (15 Hz eller 80 Hz). Stimuleringen veksler mellom de ulike frekvensene hvert tredje sekund. Dette gir en kombinasjon av høyfrekvent og lavfrekvent stimulering som kan føre til en mer effektiv behandling.