Inkontinensbehandling

Urininkontinens är ett problem för många människor. Det finns olika typer av besvär där två huvudgrupper kan urskiljas. Ansträngningsinkontinens då fysisk ansträngning med ökat buktryck leder till urinläckage. Trycket i urinröret orkar inte hålla emot. Det är till största delen kvinnor som får dessa besvär och den vanligaste orsaken är försvagning av bäckenbottenmuskulaturen.

Den andra huvudgruppen, trängningsinkontinens, innebär plötslig svår kissnödighet som inte går att behärska. Ibland går stora läckage inte att förhindra gå grund av en ofrivillig sammandragning av blåsan. Både män och kvinnor drabbas, framförallt i hög ålder. En orsak kan vara störning i den del av nervsystemet som styr blåsans funktion.

Inkontinensproblematiken kan ibland vara komplex för den enskilde patienten och blandade former av ansträngnings- och trängningsinkontinens är vanliga.

Behandling av ansträngningsinkontinens

En orsak till ansträngningsinkontinens kan vara dåligt fungerande bäckenbottenmuskler. Som hjälp att identifiera musklerna och i syfte att få starkare muskulatur i bäckenbotten kan en intermittent stimulering mellan 20-120 Hz användas. Stimuleringen ska vara så stark som möjligt utan att vara smärtsam och patienten kan gärna instrueras att delta aktivt i muskelkontraktionerna. Behandlingstid 20 min, 3- 5 gånger per vecka. Förslagsvis kombineras träningen med egna knipövningar. 

Behandling av trängningsinkontinens

Urinblåsan ska normalt ha ett lågt tryck mellan blåstömningarna men vid vissa former av trängningsinkontinens är blåsan instabil och får tryckstegringar under "vilofasen". Behandling av trängningsinkontinens sker med lågfrekvent konstant stimulering mellan 5-10 Hz. Denna typ stimulering har en lugnande effekt på blåsan som ofta är överaktiverad. Stimuleringen ska vara så starkt så möjlig utan att vara smärtsam och med en behandlingstid på 20 minuter. En behandlingsfrekvens på två till tre gånger per vecka rekommenderas.

Behandling av blandinkontinens

Blandinkontinens behandlas med intermittent stimulering med en frekvens på 20 Hz. Stimuleringen ska vara så stark så möjlig utan att vara smärtsam och med en behandlingstid på 20 min. Patienten kan även här instrueras att delta aktivt i muskelkontraktionerna. 

Varför ska man träna knipet?

Klicka på bilden för att öppna broschyren där du kan läsa om du ska träna för att förebygga och förhindra urinläckage.

Kontraindikationer

  • Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte behandlas med elstimulering.
  • Patienter med extra-urethral inkontinens (fistel, ektopisk urethra) får ej behandlas med elstimulering.
  • Patienter med Overflow-inkontinens p.g.a. avflödeshinder får ej behandlas med elstimulering.
  • Patienter med allvarlig retention av urin i övre urinvägarna får ej behandlas med stimulatorn.
  • Gravida kvinnor får ej behandlas med elstimulering i underlivet.
  • Patienter med komplett perifer denervation av bäckenbotten får ej behandlas med elektrostimulering.
  • Patienter med total/subtotal prolaps av uterus/vagina stimuleras med försiktighet.