Kontraindikationer


  • Personer med pacemaker, intrakardial defibrillator eller andre aktive implantater bør ikke behandles med TENS.
  • Forsiktig i de tre første månedene av svangerskapet.
  • Under graviditet og fødsel skal et elektrodepar ikke kobles over magen.
  • Ikke stimuler i nærheten av glomus caroticus, på halsen nær halspulsårene, da dette kan føre til blodtrykksfall.