Dysfagi

Vad är dysfagi?

Dysfagi definieras som svårighet att svälja. Det kan sträcka sig i svårighetsgrad från milda sväljproblem till fullständig oförmåga att svälja mat eller dryck. 

Behandling med VitalStim

VitalStim® Terapi är en säker och effektiv behandling för patienter som lider av svårigheter att svälja eller har fått diagnosen dysfagi. 

Med specialanpassade elektroder behandlar man med elektrisk stimuleringsbehandling. Det är ett komplement till traditionella sväljövningar och är ett effektivt och säker metod med långsiktiga resultat.

Behandlingen utförs av certifierade VitalStim Plus terapeuter.