NMES /Muskelstimulering

Vad är NMES

Elektrisk muskelstimulering är en klinisk internationellt väletablerad sjukgymnastisk behandlingsmetod inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Elektrisk stimulering vid central eller partiell perifer nervskada kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. Metoden är enkel och passar lika bra för behandling på klinik som för egenbehandling i hemmet. 

Exempel på indikationsområden

 • Neuromuskulär facilitering, t.ex. quadricepsfacilitering postoperativt
 • Bibehålla eller öka aktiva rörelseomfånget
 • Cirkulationsökning
 • Minska muskulär atrofi/hypotrofi
 • Bibehålla muskelstyrka under immobiliseringsfas
 • Förhindra postoperativ muskelsvaghet, t.ex. vastus medialis
 • Spasticitetsreducering, t.ex. reciprok inhibering av underarmens flexormuskulatur hos hemiplegipatienter
 • Träning efter partiell perifer nervskada med tecken på reinnervation, t.ex. plexusskada
 • Peroneusstimulering
 • Inkontinensbehandling
 • Uppvärmning
 • Öka muskelstyrka
 • Återhämtning