Pulsbredde

Hver puls varer i et bestemt tidsrom. Dette kalles pulsbredden og måles i mikrosekunder (µs) eller millisekunder (ms). Pulsbredden for TENS er vanligvis 180 µs. Ved NMES varierer pulsbredden avhengig av hvor sterk stimuleringen skal være. Den kan for eksempel være 200 µs ved behandling av mindre muskelgrupper og 400 µs ved behandling av større muskelgrupper.

Pulsbredde (fra venstre mot høyre)