Pulsform

Behandling av en pasient med elektrisk stimulering krever en lukket krets. Det betyr at TENS og NMES krever to elektroder. Cefar-stimulatorene bruker vekselstrøm. Vekselstrømmen består av en bifasisk pulsform. En bifasisk pulsform kan enten være asymmetrisk eller symmetrisk. TENS har en bifasisk asymmetrisk pulsform, dvs. at polariteten er viktig. I praksis betyr dette at det er større aktivitet under den ene elektroden. Dette kan ha betydning for valg av elektrodeplassering.


NMES och elakupunktur har bifasisk symmetrisk pulsform. Det innebär att det är lika stor aktivitet under båda elektroderna. 


Bifasisk asymmetrisk pulsform: TENS 

Bifasisk symmetrisk pulsform: NMES