Hyppighet

Frekvens betyr antall pulser per sekund og måles i hertz (Hz). Ved elektroterapi kan man velge å behandle pasienten med ulike frekvenser. Høyfrekvent TENS og høyfrekvent elektroakupunktur bruker frekvenser mellom 50-120 Hz. I Cefar-stimulatorer er frekvensen ofte forhåndsinnstilt til 80 Hz.

Høy frekvensTENS 50-120 Hz


Lavfrekvent TENS er utformet slik at strømmen kommer i såkalte pulstog med 8 pulser i hvert tog. Dette gjør stimuleringen mer behagelig for pasienten. Ved lavfrekvent stimulering brukes vanligvis 2 Hz.

Lav frekvensTENS 2 Hz i puls tog(2 puls tag/sek. med 8 pulser I hver )


Pulsbreddemodulert høyfrekvent TENS bruker ofte 80 Hz. Modulasjonen er basert på endring av pulsbredden i løpet av et gitt tidsintervall. For eksempel kan pulsbredden reduseres fra 180 µs til 70 µs og øke til 180 µs igjen i løpet av 2 sekunder.

Modifisert pulsbredde for høyfrekvent frekvens TENS 50-120 Hz


NMES bruker vanligvis frekvenser mellom 20-120 Hz. Frekvensen varierer avhengig av formålet med stimuleringen. Frekvenser under 20 Hz gir oppvarming, restitusjon eller økt sirkulasjon gjennom vibrasjon. Høyere frekvenser (>20 Hz) brukes til fasilitering eller sammentrekning av muskelen.