Elektrodenes strømtetthet

Hvis du bruker små elektroder (f.eks. 40 x 60 mm) og har en amplitude på 20 mA, vil stimuleringen føles sterkere enn med større elektroder (f.eks. 80 x 130 mm). Dette skyldes at strømmen "sprer seg" på den større elektroden og ikke er like konsentrert. Hvis du behandler med en stor og en liten elektrode, vil du oppleve en sterkere stimulering under den mindre elektroden.