Pulsbredde & Amplitudenivå

Amplituden kalles også strømstyrke og måles i milliampere eller tusendels ampere. Strømmenivået reguleres alltid individuelt under hver behandling, og helst av pasienten selv. Pulsbredden er en måte å regulere energimengden på (jf. amplitudetrinn). En smal pulsbredde egner seg godt ved behandling av følsomme, rikt innerverte områder som f.eks. ansiktet. Med en smalere pulsbredde kan amplitudenivået økes, noe som gjør det lettere å finne riktig amplitudenivå uten risiko for at pasienten opplever smerte ved den minste økning i strømstyrken.

Amplitude mA, Pulsbredde µs