DENERVERAD MUSKULATUR

Stimulering av denerverad muskulatur skiljer sig från stimulering av innerverad muskulatur. Vid innerverad muskulatur sker stimuleringen via den motoriska nerven medan man vid denerverad muskulatur måste stimulera muskelfibrerna direkt för att åstadkomma en kontraktion. Syftet med stimulering av denerverade muskelfibrer är att bibehålla de kontraktila enheterna i muskeln i väntan på en eventuell reinnervation. För att åstadkomma en kontraktion använder man en lång puls mellan 100-300 ms. Vid total denervation används en rektangulär puls medan man vid en partiell denervation väljer mellan triangulär eller trapeziodal pulsform. De sistnämnda används för att selektera ut de innerverade fibrerna från de denerverade.