CEFAR BASIC 


CEFAR BASIC är en tvåkanalig nervstimulator (TENS) med icke-oberoende kanaler och fyra elektroder. CEFAR BASIC är avsedd att användas både av medicinsk personal och hemma. Dess tre förinställda smärtlindringsprogram lindrar flera olika typer av smärta, som till exempel ryggont och nackvärk och mycket mer. Stimulatorn har knappar för inställning av program, amplitud och timer. Ett automatiskt knapplås aktiveras 10 sekunder efter att amplituden har ställts in.

VÄLKOMMEN att kontakta våra CEFAR Produktspecialister om du har frågor gällande TENS metoden, stimulatorerna, utbildning eller annat du vill diskutera! 

CEFAR BASIC EGENSKAPER & FÖRDELAR

CEFAR EASY TOUCH
Automatisk amplitudinställning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt. En funktion som förenklar för användaren, och försäkrar att en optimal stimuleringsnivå uppnås. Allt för bästa behandlingsresultat!

Bakgrundsbelysning
En större display i kombination med inbyggd belysning gör den lättare att läsa.

Automatisk funktionskontroll
För att öka säkerheten för användaren är CEFAR BASIC utrustad med en automatisk funktionskontroll. Om något är fel med PCB'n (printed circuit board) går det inte att använda
stimulatorn. En felsymbol visas i displayen när du startar stimulatorn vilket betyder att stimulatorn är trasig och måste skickas på service.

Timer
Det finns en timer som gör det möjligt att ställa in behandlings tiden mellan 0-60 minuter.

Uppföljningsfunktion
Uppföljningsfunktionen ger dig möjlighet att övervaka användningen av stimulatorn. 

CEFAR BASIC har två olika uppföljningsmöjligheter.
A) Uppföljning av användning av stimulatorn visat i timmar och minuter med möjlighet att nollställa mellan olika användare.

B) Uppföljning av total användning av stimulatorn visat i timmar och minuter. Kan ej nollställas.

Programguide
Ingånde information om hur och när programmen ska användas är inkluderad i bruksanvisningen. Här hittar du även information om metoden och en elektrodplaceringsguide med bilder för de olika behandlingarna.

Program- och knapplås, pausfunktion: alla viktiga funktioner för både förskrivare och patient.

Tekniska data
Antal kanaler - 2 (icke separata)
Konstantström - Upp till ett motstånd av 1 500 Ohm
Stimuleringsström/kanal - 60 mA per channel
Max pulsbredd - 180 ›s
Max frekvens - 80 Hz
Pulsform - Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad
Antal förinställda program - 3
Timer - 0-60 min
Storlek - 120 x 50 x 30mm

Program
P1: 80 Hz Högfrekvent TENS
P2: 2 Hz Lågfrekvent TENS i pulståg
P3: 80 Hz Pulsbreddsmodulerad högfrekvent stimulering 70-180 ›s