CEFAR PRIMO PRO 

CEFAR PRIMO PRO är en tvåkanalig TENS-stimulator som är avsedd att användas både av medicinsk personal och av patienten i hemmet. Den lindrar flera olika typer av smärta, som till exempel ryggont, mensvärk och neuropatisk smärta och mycket mer. Stimulatorn har 7 förinställda smärtlindringsprogram och 3 personliga program. Programmen och amplituden kan ställas in individuellt för varje kanal, vilket innebär att två olika stimuleringssätt kan användas samtidigt. CEFAR PRIMO PRO täcker alla typer av behandling med TENS, även blandad frekvensstimulering.

VÄLKOMMEN att kontakta våra CEFAR Produktspecialister om du har frågor gällande TENS metoden, stimulatorerna, utbildning eller annat du vill diskutera!

CEFAR PRIMO PRO EGENSKAPER & FÖRDELAR

CEFAR EASY TOUCH
Automatisk amplitud inställning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt. En funktion som förenklar för användaren, och försäkrar att en optimal stimuleringsnivå uppnås. Allt för bästa behandlingsresultat!

CEFAR FLOW TENS
Ett förinställt program med en ny behaglig stimulering. Vid användning av båda kanalerna samtidigt (fyra elektroder) får patienten smärtlindring samtidigt som en behaglig massage. Passar till rygg, nacke, höfter och skuldror.

Programmerbar
Med CEFAR PRIMO PRO är det möjligt att skapa och lagra tre personliga program för individuella behov.

Bakgrundsbelysning
En större display i kombination med inbyggd belysning gör den lättare att läsa.

Blandad frekvens
Stimuleringsfrekvenserna växlar var tredje sekund och hög- och lågfrekvent stimulering kombineras, vilket ger en effektivare behandling.

Automatisk funktionskontroll
För att öka säkerheten för användaren är CEFAR PRIMO PRO utrustad med en automatisk funktionskontroll. Om något är fel med PCB'n (printed circuit board) går det inte att använda stimulatorn. En felsymbol visas i displayen när du startar stimulatorn vilket betyder att stimulatorn är trasig och måste skickas på service.

Timer
Det finns två individuella timers för varje kanal som är möjliga att ställas in separat på 0-60 minuter.

Uppföljningsfunktion
Uppföljningsfunktionen ger dig möjlighet att övervaka användningen av stimulatorn.
CEFAR PRIMO PRO har två olika uppföljnings möjligheter.

A) Uppföljning av användning av stimulatorn visat i timmar och minuter med möjlighet att nollställa mellan olika användare.
B) Uppföljning av total användning av stimulatorn visat i timmar och minuter. Kan ej nollställas.

Programguide
Ingånde information om hur och när programmen ska användas är inkluderad i bruksanvisningen. Här hittar du även information om metoden och en elektrodplaceringsguide med bilder för de olika behandlingarna.

Program- och knapplås, pausfunktion: alla viktiga funktioner för både förskrivare och patient.

Tekniska data
Konstantström - Upp till ett motstånd av 1 500 Ohm
Stimuleringsström/kanal - 60 mA per channel
Max pulsbredd - 300 μs
Max frekvens - 120 Hz
Pulsform Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad
Antal förinställda program - 7
Antal personliga program - 3
Timer - 0-60 min
Storlek - 120 x 50 x 30mm
Program

Antal kanaler - 2 separata
P1: 80 Hz Högfrekvent TENS
P2: 2 Hz Lågfrekvent TENS i pulståg
P3: 80 Hz Pulsbreddmodulerad högfrekvent stimulering 70-180 μs
P4: 80 Hz Behandling av känsliga hudområden 60 μs
P5: 2 Hz/80 Hz Blandad frekvensstimulering - HAN-stimulering 3 s - 3 s
P6: 10 Hz Illamåendebehandling
P7: Cefar Flow TENS, Alternerande stimulering 80 Hz PWMod
P8-P10: Personliga program