CEFAR PERISTIM PRO 

INKONTINENS

Elektrisk stimulering via nerver i bäckenbotten är sedan länge ett känt behandlingsalternativ vid ansträngnings-, trängnings- och blandinkontinens.

INKONTINENSBEHANDLING
Elstimulering via bäckennerverna är en erkänd alternativ behandlingsmetod för urininkontinens. Det rekommenderas även som behandlingsmetod för avföringsinkontinens orsakad av dysfunktion i bäckenbotten eller en dåligt fungerande analsfinkter.

Vid behandling av ansträngningsinkontinens är målet med elstimulering att härma en frivillig muskelsammandragning och förbättra bäckenbottenmuskulaturens funktion. När det gäller trängningsinkontinens är målet att förhindra en ofrivillig sammandragning av blåsan genom att stimulera nerverna i bäckenbotten. Vid behandling av blandinkontinens används en stimulering som lämpar sig både för trängnings- och ansträngningsinkontinens. När det gäller avföringsinkontinens är målet att förbättra kontrollen över tarmarna genom att träna bäckenbottenmusklerna.

VARFÖR SKA MAN TRÄNA UPP KNIPET?
Klicka på bilden för att öppna broschyren där du kan läsa om du ska träna för att förebygga och förhindra urinläckage.

Broschyren kan ni enkelt skriva ut
och dela ut till era patienter.
Eller kontakta oss om ni vill att
vi skickar till er.

FAKTA INKONTINENS
Urininkontinens, dvs. ofrivilligt urinläckage, är ett problem för många människor. Det finns två huvudtyper av urininkontinens: ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Avföringsinkontinens, dvs. ofrivilligt avföringsläckage, talar man inte om så ofta, men det är också ett vanligt problem. Elstimulering genom en vaginal- eller analelektrod, eller i vissa fall ytelektroder är en skonsam behandlingsmetod för trängnings-, ansträngnings-, bland- och avföringsinkontinens och har haft positiva resultat när det gäller att ge bättre kontroll över blåsa och tarmar.

Ansträngningsinkontinens
Ansträngningsinkontinens är urinläckage som orsakas av ökat buktryck på urinblåsan, t.ex. vid hostning, nysning, skratt, fysisk träning eller tunga lyft. Ansträngningsinkontinens är den vanligaste typen av inkontinens och drabbar framför allt kvinnor. Problemet uppkommer när musklerna i perineum (mellangården) eller bäckenbottenmuskulaturen försvagas, t.ex. vid graviditet, förlossning eller i klimakteriet.
Trängningsinkontinens
Trängningsinkontinens innebär plötslig svår kissnödighet följt av en ofrivillig sammandragning av blåsan som resulterar i ett ofrivilligt urinläckage. Både män och kvinnor drabbas, framför allt i hög ålder. En orsak kan vara en störning i den del av nervsystemet som styr blåsans funktion.

Blandinkontinens
Blandinkontinens är en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens.

Avföringsinkontinens
Avföringsinkontinens, även kallad anal inkontinens eller tarminkontinens är när man har en nedsatt förmåga att kontrollera gaser eller avföring. Det finns många möjliga orsaker till avföringsinkontinens. Den vanligaste är en skada på analsfinktern (ringmuskeln), t.ex. vid förlossning eller operation, eller en skada på de nerver som styr analsfinktern. Besvären förvärras oftast med åldern.