Behandling med TENS

För att TENS ska ge bästa resultat kan individanpassad TENS-behandlingen ordineras och utprovas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller annan medicinskt utbildad personal.

Graden av smärtlindring avtar i vissa fall med tiden, dvs. TENS kan ha mindre effekt efter lång tids användning. För att minska risken för toleransutveckling kan följande åtgärder vidtas:

  • Gör täta uppföljningar.
  • Lär dig använda olika stimuleringssätt.
  • Variera elektrodplaceringen.
  • Om du trots ovanstående åtgärder får sämre eller ingen effekt av TENS- behandlingen, gör ett uppehåll i 1-2 veckor för att sedan återuppta TENS-behandlingen ingen.

UPPFÖLJNING

Uppföljning ska göras med täta intervall. Vid långvarig smärta kan det behövas fem till tio behandlingar innan resultat erhålls, vid vissa diagnoser, t.ex. knäartros, ännu fler. Varje elektrodplacering utvärderas efter minst 30 minuters stimulering. Ibland måste olika elektrodplaceringar testas för att uppnå ett optimalt resultat. Om du kan hantera stimulatorn efter en första instruktion, gör en uppföljning inom en vecka. Därefter bör uppföljningarna göras efter en månad, tre månader, sex månader och ett år. Vanligtvis har utprovaren uppföljningsansvar.