Pulsform

För att kunna behandla en patient med elstimulering krävs en sluten strömkrets. Detta innebär att det vid TENS och NMES behövs två elektroder. I Cefars stimulatorer finns växelström. Växelströmmen består av en bifasisk pulsform. En bifasisk pulsform kan antingen vara asymmetrisk eller symmetrisk. TENS har en bifasisk asymmetrisk pulsform d.v.s. polariteten har betydelse. I praktiken innebär detta att det är större aktivitet under den ena elektroden. Detta kan vara av betydelse vid val av elektrodplacering.


NMES och elakupunktur har bifasisk symmetrisk pulsform. Det innebär att det är lika stor aktivitet under båda elektroderna. 


Bifasisk asymmetrisk pulsform: TENS 

Bifasisk symmetrisk pulsform: NMES