Ström, Spänning & Motstånd

Ström betecknas I och mäts i ampere (A). Den strömstyrka vi använder vid TENS, NMES och elakupunktur är så svag att den mäts i milliampere (mA). Strömstyrka kallas också amplitudnivå. Motstånd betecknas R och mäts i ohm (W). Hudens motstånd vid behandling med hudelektroder är ca. 1000-1500 W. Vid behandling med elakupunktur sjunker hudmotståndet till ca. 600 W eftersom huden penetreras med en nål.Spänning betecknas U och mäts i volt (V). Spänningen är den kraft som driver strömmen. 


Batteriet i stimulatorn är energikällan. I Cefars stimulatorer finns en konstantströmsgenerator. Detta innebär att om amplitudnivån är inställd på 20 mA, så är det vad stimulatorn ger ut oavsett motstånd. Det innebär också att spänningen varierar beroende på vilket motstånd som finns.Dessa tre parametrar: Ström, spänning och motstånd bildar Ohms lag: U = R x I