Pulsbredd

Varje puls varar en specifik tid. Detta kallas för pulsbredd och mäts i mikrosekunder (µs) eller millisekunder (ms). Pulsbredden vid TENS är vanligen 180 µs. Vid NMES varierar pulsbredden beroende på hur stark man vill att stimuleringen ska vara. Den kan t.ex. vara 200 µs vid behandling av mindre muskelgrupper och 400 µs vid behandling av större. 

Pulsbredd (vänster till höger )