TENS

TENS - Transkutan Elektrisk Nervstimulering (även kallad TNS) är en smärtlindrande metod utan biverkningar som kan användas vid både tillfällig och långvarig smärta. Bilden nedan visar lite fakta om smärta och TENS-behandling.

Hélène Hallström, leg sjukgymnast, MSc Specialist i smärta och smärtbehandling Högspecialiserad Smärta, funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset