Frekvens

Frekvens betyder antal pulser per sekund och mäts i hertz (Hz). Inom elektroterapin kan man välja att behandla patienten med olika frekvenser. Vid högfrekvent TENS och högfrekvent elakupunktur används frekvenser mellan 50-120 Hz. I Cefars stimulatorer är frekvensen ofta förinställd på 80 Hz.

Högfrekvent TENS 50-120 Hz


Lågfrekvent TENS är konstruerade så att strömmen kommer i s.k. pulståg med 8 pulser i varje tåg. Detta gör stimuleringen mer behaglig för patienten. Vid lågfrekvent stimulering används vanligen 2 Hz.

Lågfrekvent TENS 2 Hz i pulståg (2 pulståg/sek. med 8 pulser i varje)


Vid pulsbreddsmodulerad högfrekvent TENS används ofta 80 Hz. Moduleringen bygger på att pulsbredden ändras under ett givet tidsintervall. Till exempel kan pulsbredden minska från 180 µs till 70 µs och öka till 180 µs igen på 2 sekunder.

Pulsbreddmodifierad högfrekvent TENS 50-120 Hz


Vid NMES används vanligen frekvenser mell-an 20-120 Hz. Frekvensen varierar beroende på vilket ändamål man har med stimuleringen. Frekvenser under 20 Hz ger genom vibration uppvärmning, återhämtning eller cirkulationsökning. Högre frekvenser (>20 Hz) används för facilitering eller för att få kontraktion i muskeln.