Illamående

TENS LINDRAR ILLAMÅENDE

Illamående och kräkning är i grunden en försvarsmekanism när kroppen vill skydda sig mot ett främmande ämne. Illamående är ett vanligt och ofta plågsamt tillstånd i samband med operation men också under behandling med strålning och cytostatika. Det är i många studier dokumenterat att TENS som behandlingsform vid illamående har positiva effekter, och i motsats till farmaka inte har några negativa biverkningar.

Orsakerna till illamående kan variera. Postoperativt illamående kan t.ex. bero på anestesin i sig, operationsmetoden eller orsakas av medicinering med olika morfinpreparat. Vid cancerbehandling kan cytostatikan i sig ge illamående, men även strålning misstänks frigöra substanser som retar illamåendet.

Det är idag fastställt att behandling med TENS på akupunkturpunkten PC6 minskar illamående, men det finns ingen teoretisk förklaringsmodell fastställd. TENS-behandling ger effekter som t.ex. normalisering av autonom aktivitet, påverkan av serotoninnivån samt hämning av den vagala aktiviteteten. Dessa effekter påverkar illamåendet enskilt eller mest troligt, i samverkan.

Illamåendebehandling med TENS

 • Stimuleringen koncentreras till PC6 som är en känd akupunkturpunkt mot illamående. Den är belägen på underarmens insida, 2 cun (ca. 3 fingrars bredd) från handledsvecket mellan flexorsenorna. Placera den svarta (mest aktiva) elektroden här. Den röda elektroden placeras lämpligen på TE5, motsvarande punkt på underarmens ovansida.
 • Ställ in frekvensen på 10 Hz (Program 6 i CEFAR PRIMO) och höj strömstyrkan tills stimuleringen strålar ut längs N. Medianus i handens fingrar, utan att vara smärtsam. Ofta syns en lätt vibration i fingrarna.
 • Behandla i ca. 10 min. per behandlingstillfälle. Upprepa behandlingen ofta i början t.ex. varannan timme för att successivt behandla mer sällan.
 • VIKTIGT! Om möjligt, starta första behandlingen före den emetiska retningen (före operation eller administration av cytostatika).

Vad visar studierna?

 • Rätt akupunkturpunkt: Viktigt att stimuleringen sker över PC6. Studier visar att om man lokalbedövar punkten har behandlingen ingen effekt.
 • Stimulering bilateralt eller unilateralt: Man har inte sett någon skillnad i resultat.
 • Behandlingstid: Flera studier visar att en behandlingstid på 5-10 min. ger bäst effekt.
 • Förstärkt effekt: Studier visar att TENS kombinerat med Ondansetron (t.ex. Zofran) ger en förstärkt behandlingseffekt.
 • Behandlingsstart: Bäst effekt av behandling fås på vaken patient med ett väl fungerande nervsystem. Behandla i god tid före emetiskt stimuli.

Referenser

1. Lee A, Chan SK, Fan LT: stimulation of the wrist acupuncture Point PC6 for preventing postoperative nausea and vomiting
(Cochrane database Syst rev. Nov 2; (11). 2015)

2. JW Dundee, RG Ghaly, KM Bill, WN Chestnutt, KJ Fitzpatrick, AGA Lynas.
Effect of stimulation of the P6 antiemetic point on postoperative nausea and vomiting
(Br J Anaesth 1989,63, 612-618)

3. PF White, T Issioui, J Hu, SB Jones, JE Coleman, JP Waddle, SD Markowitz, M Coloma, AR Macaluso, CH Ing. Comparative efficiacy of acustimulation (Relief Band) versus Ondansetron Zofran in combination with droperidol for preventing nausea and vomiting
(Anesthesiology 2002 Nov; 97 (5) 1075-81)

4. CM McMillan, JW Dundee. The role of transcutaneous electrical stimulation of Neiguan anti-emetic acupuncture point in controlling sickness after cancer hemotherapy
(Physiotherapy, July 1991, vol 77 no 7)

Elektrodplacering

Program: 10 Hz alt. lågfrekvent
Placera den svarta elektroden över akupunkturpunkten PC6 på handledens insida och den röda elektroden på utsidan av samma handled (TE5). Behandlingstid ca. 10 minuter.

10 Hz alt. lågfrekvent

Kontraindikationer

 • Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte behandlas med TENS.
 • Försiktighet under graviditetens tre första månader.
 • Vid graviditet och förlossning bör ett elektrodpar ej kopplas ihop över magen.
 • Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen, då blodtrycksfall kan uppstå.