Pulsbredd & Amplitudnivå

Amplitud kallas också strömstyrka och mäts i milliampere dvs. tusendels ampere. Nivån på strömstyrkan regleras alltid individuellt vid varje behandling och gärna av patienten själv. Pulsbredden är ett sätt att reglera energimängden (jmf. amplitudnivå). En smal pulsbredd är lämplig att använda när behandling sker på känsliga, rikt innerverade områden som t.ex. ansiktet. Med en smalare pulsbredd kan amplitudnivån höjas högre vilket medför att det blir lättare att hitta rätt amplitudnivå utan att patienten vid minsta höjning av strömstyrkan riskerar att uppleva smärta.

Amplitud mA, Pulsbredd µs