Strömtäthet elektroder

Använder man små elektroder (t.ex. 40 x 60 mm) och har en amplitudnivå på 20 mA kommer stimuleringen att kännas starkare än om man har större elektroder (t.ex. 80 x 130 mm). Detta beror på att strömmen "sprider ut sig" på den större elektroden och inte blir lika koncentrerad. Behandlar man med en stor och en liten elektrod kommer man att uppleva en starkare stimulering under den mindre elektroden.