Sårläkning

TENS-behandling på sår ger:

 • Smärtlindring
  Ett smärtande sår läker långsammare eftersom adrenalinet, som kroppen själv producerar, hindrar att syre och näring transporteras till vävnaden.
 • Ökad blodcirkulation
  De elektriska impulserna vid TENS-behandling ger även en cirkulationsökning som gör att sårläkningsprocessen påskyndas. Cirkulationen ökas dessutom av att patienten blir mer mobil av smärtlindringen.
 • Antibakteriell effekt
  Studier pekar på att TENS ökar tillförseln av bl.a. leukocyter och fagocyter.
 • Effekter på cellulär nivå.

TENS - KOMPLEMENT VID SÅRLÄKNING - Hur går behandlingen till?

Behandlingsförslag A: Två eller fyra elektroder placeras på ömse sidor om såret - se bild nedan. OBS! Det är viktigt att patienten har normal beröringskänsel. Ställ in TENS-stimulatorn på högfrekvent stimulering (Program 1 i CEFAR PRIMO). Slå på stimuleringen och öka sakta strömstyrkan tills dess att patienten känner en behaglig surrande, pirrande känsla. Vanlig behandlingstid är 30 minuter, 2 gånger/dag.
Elektroderna sätts så nära såret som möjligt men på frisk hud. För att inte störa sårets läkning brukar som regel innerbandaget sitta kvar under behandling.

Behandlingsförslag B: TENS-behandling av handens akupunkturpunkter har visat sig ge en generell cirkulationsökning. Två små elektroder placeras på akupunkturpunkter LI4 och SI3 - se bild. Ställ in TENS-stimulatorn på lågfrekvent stimulering (Program 2 i CEFAR PRIMO). Stimuleringen ska ge muskelryckningar i handen utan att vara obehaglig. Vanlig behandlingstid är 30 minuter, 2 gånger/dag.

Elektrodplacering

Program: Högfrekvent och/eller lågfrekvent
Högfrekvent: Placera elektroderna på ömse sidor om såret på intakt hud. OBS! Försiktighet vid nedsatt beröringssensibilitet. Regelbunden behandling (ex. 2 x 30 min. dagligen) är en förutsättning för att uppnå resultat. Utvärdera behandlingen under tiden med sårmätning/foto.
Lågfrekvent: Placera den svarta elektroden i tumgreppet (akupunkturpunkt LI4) och den röda elektroden på handens ulnarsida, proximalt om lillfingret (akupunkturpunkt SI3). Kombinera gärna hög- och lågfrekvent stimulering.

Högfrekvent               Lågfrekvent 

Att tänka på vid TENS-behandling © Eksjö Kommun

 • TENS ersätter inte kärlkirurgisk åtgärd i de fall där det behövs, inte heller annan adekvat sårvårdsbehandling.
 • Såravritning görs 1 gång per månad.
 • Såret brukar vätska sig och kan bli större de första veckorna. Detta är vanligtvis ett resultat i upprensningsfasen.
 • Antibiotikabehandling eller annan infektion utesluter inte att TENS kan användas. Om huden är röd och infekterad så att elektroderna ej kan sättas lämpligt ska sjukgymnast konsulteras för bedömning av annan placering av elektroderna eller om man bör göra ett uppehåll med TENS.

Kontraindikationer

 • Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte behandlas med TENS.
 • Försiktighet under graviditetens tre första månader.
 • Vid graviditet och förlossning bör ett elektrodpar ej kopplas ihop över magen.
 • Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen, då blodtrycksfall kan uppstå.