BEHANDLINGSMETODER

TENS - Transkutan Elektrisk Nervstimulering (även kallad TNS) är en smärtlindrande metod utan biverkningar som kan användas vid både tillfällig och långvarig smärta. 

NMES - Neuromuskulär Elektrisk Nervstimulering är elektrisk stimulering av muskulatur. Metoden används i samband med imobilisering efter skada, till exempel i samband med avgipsning, för att bibehålla samt öka styrka och omfång av muskulatur. NMES är ett komplement till annan fysioterapeutisk behandling och kombineras med aktiv träning.

Försiktighetsåtgärder för TENS och NMES

  • Varning! Patienter med implanterad elektronisk utrustning t.ex. pacemaker och intrakardiell defibrillator får inte behandlas med elstimulering.
  • Undvik att stimulera på halsens framsida. Stimulering över struphuvudet (larynx) kan orsaka andningssvårigheter. Stimulering nära carotiskärlen kan orsaka blodtrycksfall.
  • Gravida kvinnor bör ej behandlas med TENS och NMES under första trimestern. För fullständiga försiktighetsåtgärder se respektive produktmanual.