Hur fungerar NMES

Vid NMES/EMS stimuleras motoriska nerver i syfte att skapa muskelkontraktioner till skillnad från lågfrekvent TENS som åstadkommer korta muskelryckningar. Dessutom stimuleras beröringsfibrer (som vid TENS) vilket ger smärtlindring.