Kontraindikationer

  • Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte behandlas med NMES. 
  • Försiktighet under graviditetens tre första månader.
  • Vid graviditet och förlossning bör ett elektrodpar ej kopplas ihop över magen.
  • Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen, då blodtrycksfall kan uppstå.
  • Används ej vid akuta inflammationer och akut blödning.
  • Försiktighet vid skadat lymfsystem.
  • När belastning av sena och/eller muskel är kontraindicerat.