Vad är NMES

Elektrisk muskelstimulering(NMES/EMS) är en klinisk internationellt väletablerad behandlingsmetod inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Elektrisk stimulering vid central eller partiell perifer nervskada kan skapa motoriska responser hos personer med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. Metoden är enkel och passar lika bra för behandling på klinik som för egenbehandling i hemmet.